[Rozmiar: 63593 bajtów]

@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Krótka Historia Naszego Oddziału

Hodowla gołębi pocztowych na terenach Powiatu Trzebnickiego sięga już wczesnych lat powojennych. Z tamtego okresu nie zachowały się jednak żadne dokumenty pozwalające odtworzyć historię i dzieje hodowców z tamtych lat.

Udokumentowana historia naszego Oddziału rozpoczyna się w roku 1980, kiedy to za sprawą hodowców z Trzebnicy i okolic powstaje komitet założycielski w składzie: Jacek Pałka, Tadeusz Krzak, Bogdan Kaźmierczak, Stanisław Surma, Marian Lekowski i inni. Z inicjatywy wyżej wymienionego komitetu w dniu 02.03.1980 roku zostaje zwołane zebranie członków z udziałem przedstawiciela Okręgu Wrocław w osobie ówczesnego prezesa Mariana Szklareckiego, na którym zostają wybrane pierwsze władze Oddziału w składzie:

Prezes: Jacek Pałka
Sekretarz: Tadeusz Krzak
Skarbnik: Marian Lekowski
V-ce Prezes ds. Lotowych: Bogdan Kaźmierczak
V-ce Prezes ds. Organizacyjnych: Stanisław Surma
Członek Zarządu: Jerzy Łuczyński
Członek Zarządu: Eugeniusz Placha

W owych czasach Oddział zrzeszał około 160 hodowców z powiatów Trzebnica i Milicz. Zarząd w wyżej wymienionym składzie z niewielkimi zmianami do roku 1985, w którym rozwiązaniu ulegają oddziały Prusice i Oborniki Śląskie. W ich miejsce powstają sekcje należące do Oddziału Trzebnica. Rok później podobnie rzecz się ma z Oddziałem Milicz i przybywa nam kolejna sekcja.

Od listopada 1986 roku działa nowo wybrany zarząd w składzie:

Prezes: Jacek Pałka
Sekretarz: Kazimierz Hutniak
Skarbnik: Leszek Chojak
V-ce Prezes ds. Lotowych: Edward Kikut
Członek Zarządu: Jan Boduszek
Członek Zarządu: Stanisław Węglarz
Członek Zarządu: Bogdan Kuraszyk
Członek Zarządu: Jan Wasiński

Z dniem 01.01.1993 roku z Oddziału odchodzi Sekcja Milicz, a powołana zostaje Sekcja Czeszów. W następnym roku zostaje zakupiona "nakładka" do przewozu gołębi na 2400 szt. Od 1995 roku działają nowe władze Oddziału w składzie:

Prezes: Edward Kikut
Sekretarz: Tadeusz Krzak
Skarbnik: Leszek Chojak
V-ce Prezes ds. Lotowych: Jacek Pałka
V-ce Prezes ds. Gospodarczych: Waldemar Olszewski

W 1996 roku z pełnionej funkcji rezygnuje kolega Edward Kikut, a obowiązki prezesa przejmuje kolega Tadeusz Krzak. Rok później odbywają się kolejne wybory do władz Oddziału. Tym razem skład wygląda następująco:

Prezes: Tadeusz Krzak
Sekretarz: Kazimierz Hutniak
V-ce Prezes ds. Lotowych: Jacek Pałka
V-ce Prezes ds. Finansowych: Waldemar Olszewski
V-ce Prezes ds. Gospodarczych: Stanisław Rogala
Członek Zarządu: Adam Miarka
Członek Zarządu: Stanisław Węglarz
Członek Zarządu: Bogdan Kuraszyk
Członek Zarządu: Jan Farganus

W roku 1998 z Oddziału odchodzi Sekcja Oborniki Śląskie, a w następnym roku odbywają się wybory władz. Na funkcje Prezesa i V-ce Prezesów zostają powołani ci sami koledzy co w poprzedniej kadencji. Od tego czasu zarząd Oddziału w niemalże nie zmienionym składzie działa aż do dnia dzisiejszego. Podczas trwania tej kadencji członkowie naszego Oddziału zostają wybrani do władz Okręgu Wrocław i pełnią n/w funkcje: Kazimierz Hutniak - Sekretarz, Waldemar Olszewski - Członek Komisji Rewizyjnej, Adam Miarka - Członek Sądu Koleżeńskiego, Tadeusz Krzak - Członek Zarządu.

W następnych latach następuje dalszy rozwój Naszego Oddziału. Wskutek wielostronnego porozumienia utworzony zostaje Rejon Lotowy Północ, w skład którego wchodzą Oddziały: Trzebnica, Oleśnica, Żmigród i Brzeg Dolny. A później po odejściu Brzegu Dolnego również Oddziały: Jelcz Laskowice i Czeszów. Hodowcy naszego Oddziału zajmują czołowe lokaty we współzawodnictwach rejonowych.

Rok 2001 należy zaliczyć do przełomowych, gdyż Zarząd Oddziału dokonuje zakupu kabiny lotowej mogącej pomieścić 7000 gołębi, którą rozpoczyna lotowanie w sezonie 2002. Oddział składa się wówczas z Sekcji Trzebnica, Prusice oraz nowo powołanej Sekcji Masłów. W tym samym roku powstaje Zespół Lotujących Oddziałów, w skład którego wchodzą Trzebnica, Czeszów oraz Żmigród.

Obecnie Oddział Trzebnica zrzesza około 150 hodowców i składa się aż z sześciu sekcji. A oto ich wykaz wraz z nazwiskami Prezesów:

Sekcja nr 1 - Trzebnica: Stanisław Rogala
Sekcja nr 2 - Prusice: Mikołaj Łazebny
Sekcja nr 3 - Masłów: Jacek Pałka
Sekcja nr 4 - Oborniki Śląskie: Zbigniew Jasiński
Sekcja nr 5 - Prusice 2: Andrzej Włoch
Sekcja nr 6 - Łozina: Jarnicki Mariusz

Członkowie naszego Oddziału zapisali się trwale w historię gołębiarstwa na wszystkich szczeblach współzawodnictw, tj. Okręgu, Regionu oraz Polski. Do ważniejszych osiągnięć należy zaliczyć zdobycie mistrzostwa Polski w kategorii "C" przez kolegę Adama Miarkę w 1997 roku. Mając na uwadze ciągły postęp w hodowli gołębi pocztowych oraz rozwój metod lotowania Rachmistrz wraz z Zarządem Oddziału życzy wszystkim hodowcom osiągnięcia jak najlepszych wyników w następnych latach.