Klasyfikacja wspó³zawodnictwa w Kat. C pow. 500 km             
 ┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬─────┐ 
 │ L.p. │ Nazwisko,Imie           │Nr Sek. │ Coefficient │Konk │ 
 ├──────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤ 
 │  1 │JERDONEK       JAROSLAW    │  1   │   112.97  │ 12 │ 
 │  2 │WEGLARZ       STANISLAW   │  4   │   152.69  │ 12 │ 
 │  3 │CICHON BARBARA    SLAWOMIR    │  2   │   167.50  │ 12 │ 
 │  4 │RUSCINSKI      ZDZISLAW    │  1   │   200.34  │ 12 │ 
 │  5 │KASPEROWICZ -    STAWORZYNSKI  │  4   │   203.88  │ 12 │ 
 │  6 │CHRACHOL       W. PIECH J.  │  1   │   245.91  │ 12 │ 
 │  7 │WARZECHA       SEWERYN    │  1   │   282.14  │ 12 │ 
 │  8 │MAKLES        MARIUSZ    │  3   │   320.90  │ 12 │ 
 │  9 │CIESLAK       ROBERT     │  1   │   335.73  │ 12 │ 
 │ 10 │FARGANUS       JAN      │  4   │   438.84  │ 12 │ 
 │ 11 │CIEPLINSKI      STANISLAW   │  4   │   447.55  │ 12 │ 
 │ 12 │ADAMUSIEWICZ     ANDRZEJ    │  3   │   466.48  │ 12 │ 
 │ 13 │CIESLA        ROBERT     │  5   │   484.68  │ 12 │ 
 │ 14 │STACHOWIAK      KRYSTIAN    │  4   │   495.40  │ 12 │ 
 │ 15 │WASIŃSKI       J. & M. & K.  │  4   │   504.41  │ 12 │ 
 │ 16 │NALEPA        WLADYSLAW   │  1   │   564.74  │ 12 │ 
 │ 17 │CZARNY        PAWEL     │  5   │   589.33  │ 12 │ 
 │ 18 │JASINSKI       ZBIGNIEW    │  4   │   629.86  │ 12 │ 
 │ 19 │CZARNY        JERZY     │  5   │   630.20  │ 12 │ 
 │ 20 │KRZAK        TADEUSZ    │  1   │   844.36  │ 12 │ 
 │ 21 │KLONOWSKI E.     HUTNIAK K   │  1   │   844.45  │ 12 │ 
 │ 22 │KORNICKI LEON    STANISLAW   │  2   │   884.45  │ 12 │ 
 │ 23 │CIERNIAK JAROSLAW  PATRYK     │  3   │   890.49  │ 12 │ 
 │ 24 │SOWA         KRZYSZTOF   │  5   │   951.85  │ 12 │ 
 │ 25 │KOLASA        MAREK     │  4   │   999.79  │ 12 │ 
 │ 26 │KRZAN        ADAM      │  1   │  1017.39  │ 12 │ 
 │ 27 │SKAWSKI       ROBERT     │  5   │  1018.70  │ 12 │ 
 │ 28 │OSYRA        MAREK     │  1   │  1022.94  │ 12 │ 
 │ 29 │KLUSEK        KAZIMIERZ   │  4   │  1026.70  │ 12 │ 
 │ 30 │GRYCZKA       WAC£AW     │  5   │  1150.20  │ 12 │ 
 │ 31 │SKAWSKA       ANNA      │  5   │  1163.65  │ 12 │ 
 │ 32 │KUCZMA        TOMASZ     │  5   │  1484.03  │ 12 │ 
 │ 33 │BAKSALARY      JAN      │  4   │   479.65  │  9 │ 
 │ 34 │OLSZANSKI      ANTONI     │  2   │   860.24  │  9 │ 
 │ 35 │DOMAGALA       WERONIKA    │  4   │   884.61  │  9 │ 
 │ 36 │PALKA        JACEK     │  3   │   925.52  │  9 │ 
 │ 37 │MOKRZYCKI      LESLAW     │  1   │   735.36  │  7 │ 
 │ 38 │MAJCHER       WLADYSLAW   │  1   │   385.92  │  6 │ 
 │ 39 │LAZEBNY       MIKOLAJ    │  2   │   482.84  │  6 │ 
 │ 40 │BORZECKI       LUKASZ     │  2   │   603.90  │  6 │ 
 │ 41 │KOWALSKI       ALFRED     │  5   │   616.60  │  6 │ 
 │ 42 │DUDZIK        STANISLAW   │  2   │   639.80  │  6 │ 
 │ 43 │GALASINSKI      MIROSLAW    │  4   │   666.18  │  6 │ 
 │ 44 │KOT         MAREK     │  1   │   683.86  │  6 │ 
 │ 45 │LATA         ADRIAN     │  2   │   691.95  │  6 │ 
 │ 46 │KUSZAJ        MIECZYSLAW   │  3   │   696.22  │  6 │ 
 │ 47 │UTRATNY       KRZYSZTOF   │  3   │   155.28  │  3 │ 
 │ 48 │MARZEC        ANDRZEJ    │  2   │   169.88  │  3 │ 
 │ 49 │PIETRAS       BOGUSLAW    │  3   │   233.56  │  3 │ 
 │ 50 │PIZIEWICZ      DOMINIK    │  1   │   248.33  │  3 │ 
 │ 51 │JANUSIEWICZ     EDWARD     │  5   │   256.54  │  3 │ 
 │ 52 │KOT         MARIUSZ    │  3   │   376.84  │  3 │ 
 │ 53 │PRZADKA       MARIAN     │  4   │   419.02  │  3 │ 
 │ 54 │MACHNIK       ADAM      │  4   │   442.58  │  3 │ 
 └──────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴─────┘