Klasyfikacja wspó³zawodnictwa w Kat. M pow. 700 km             
 ┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬─────┐ 
 │ L.p. │ Nazwisko,Imie           │Nr Sek. │ Coefficient │Konk │ 
 ├──────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤ 
 │  1 │JERDONEK       JAROSLAW    │  1   │   53.62  │  6 │ 
 │  2 │WEGLARZ       STANISLAW   │  4   │   67.48  │  6 │ 
 │  3 │WASIŃSKI       J. & M. & K.  │  4   │   95.42  │  6 │ 
 │  4 │CHRACHOL       W. PIECH J.  │  1   │   143.56  │  6 │ 
 │  5 │KASPEROWICZ -    STAWORZYNSKI  │  4   │   145.66  │  6 │ 
 │  6 │RUSCINSKI      ZDZISLAW    │  1   │   155.44  │  6 │ 
 │  7 │MAKLES        MARIUSZ    │  3   │   187.50  │  6 │ 
 │  8 │WARZECHA       SEWERYN    │  1   │   249.67  │  6 │ 
 │  9 │STACHOWIAK      KRYSTIAN    │  4   │   252.93  │  6 │ 
 │ 10 │NALEPA        WLADYSLAW   │  1   │   262.15  │  6 │ 
 │ 11 │CIEPLINSKI      STANISLAW   │  4   │   291.46  │  6 │ 
 │ 12 │CICHON BARBARA    SLAWOMIR    │  2   │   300.23  │  6 │ 
 │ 13 │CIESLA        ROBERT     │  5   │   318.48  │  6 │ 
 │ 14 │CIESLAK       ROBERT     │  1   │   322.67  │  6 │ 
 │ 15 │ADAMUSIEWICZ     ANDRZEJ    │  3   │   347.22  │  6 │ 
 │ 16 │CZARNY        JERZY     │  5   │   347.40  │  6 │ 
 │ 17 │KOLASA        MAREK     │  4   │   389.41  │  6 │ 
 │ 18 │KLONOWSKI E.     HUTNIAK K   │  1   │   413.36  │  6 │ 
 │ 19 │KORNICKI LEON    STANISLAW   │  2   │   454.23  │  6 │ 
 │ 20 │SKAWSKA       ANNA      │  5   │   501.00  │  6 │ 
 │ 21 │CIERNIAK JAROSLAW  PATRYK     │  3   │   550.19  │  6 │ 
 │ 22 │SKAWSKI       ROBERT     │  5   │   562.57  │  6 │ 
 │ 23 │MOKRZYCKI      LESLAW     │  1   │   602.50  │  6 │ 
 │ 24 │SOWA         KRZYSZTOF   │  5   │   875.09  │  6 │ 
 │ 25 │DUDZIK        STANISLAW   │  2   │   343.51  │  4 │ 
 │ 26 │PALKA        JACEK     │  3   │   378.18  │  4 │ 
 │ 27 │KLUSEK        KAZIMIERZ   │  4   │   394.39  │  4 │ 
 │ 28 │JASINSKI       ZBIGNIEW    │  4   │   396.57  │  4 │ 
 │ 29 │GALASINSKI      MIROSLAW    │  4   │   436.79  │  4 │ 
 │ 30 │LATA         ADRIAN     │  2   │   635.05  │  4 │ 
 │ 31 │MARZEC        ANDRZEJ    │  2   │   83.21  │  2 │ 
 │ 32 │FARGANUS       JAN      │  4   │   101.82  │  2 │ 
 │ 33 │MAJCHER       WLADYSLAW   │  1   │   106.61  │  2 │ 
 │ 34 │PIZIEWICZ      DOMINIK    │  1   │   136.36  │  2 │ 
 │ 35 │KRZAK        TADEUSZ    │  1   │   141.08  │  2 │ 
 │ 36 │KUSZAJ        MIECZYSLAW   │  3   │   148.91  │  2 │ 
 │ 37 │UTRATNY       KRZYSZTOF   │  3   │   186.47  │  2 │ 
 │ 38 │KUCZMA        TOMASZ     │  5   │   242.73  │  2 │ 
 │ 39 │OLSZANSKI      ANTONI     │  2   │   251.04  │  2 │ 
 │ 40 │GRYCZKA       WAC£AW     │  5   │   272.55  │  2 │ 
 │ 41 │MACHNIK       ADAM      │  4   │   303.17  │  2 │ 
 │ 42 │JANUSIEWICZ     EDWARD     │  5   │   334.81  │  2 │ 
 └──────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴─────┘